– Gunnar Klo AS etablerer fiskemottak på Engenes i Ibestad kommune, skriver Øksnes-firmaet i en pressemelding tirsdag. Prosjektet finner sted på Andørja, øst for Harstad.

– Fartøyene som fisker i dette området i Sør-Troms har de siste årene hatt svært lang gangtid til nærmeste mottaksanlegg. Vi håper dette vil være med på å øke attraktiviteten for å fiske i området og skape økt aktivitet på Engenes. Vi vil også benytte anledningen å takke Tone Rasmussen i Sea Eco AS og Sigurd Arvesen for hjelpen med å få dette etablert, sier Roy Gustav Hunskår – leder for firmaets avdeling på Stø.

Lokalene leies av Sea Eco AS på Engenes. Målsettingen er å sette opp et permanent mottak med lokal arbeidskraft, ifølge Gunnar Klo AS.

Daglig leder Arne Erling Karlsen i selskapet sier til Harstad Tidende at mottaket skal ta imot fersk fisk, som skal kjøres til Myre for videre foredling.

– Fiskemottaket er et prøveprosjekt, så får vi se etter hvert om det blir permanent, sier Karlsen til avisa.