«Karl Glad Nordahl hevder at det er varaordfører som er arkitekten bak forslaget om bompenger». (Den samme teksten står også under innsendt bilde av varaordføreren.)

Det har jeg aldri hevdet.

25. april skrev jeg – «Det er litt uklart (for meg) hvem som er kommet på den «glupe» idéen å tilby bompenger, men er fremmet av varaordføreren i Sortland og kommunedirektør.» Det er noe ganske annet. (Se kommunens egne dokumenter før formannskapsmøtet nå sist torsdag.)

Les også

Veipakke Vesterålen – Sortlandspakke og Vesterålsgata: Hvor var Grete Ellingsen da forrige regjering hadde ansvaret?

Jeg er fortsatt at av den bestemte oppfatning at det blir helt feil for byens næringsliv, tilreisende, alt av fritidaktivitet i kommunen, samt gjennomgangstrafikk å legge en slik middelaldersk jernring om byen.

Tilbakemeldinger tyder på at denne oppfatningen har bred støtte i befolkningen – også i Ap. Idéen om bompenger må skrotes. – Det er lokalt valgår, og dermed viktig ikke å provosere oss stemmekveg.

For å lette trykket, og øke sikkerheten i akkurat Vesterålsgata mens vi venter på at fylkespolitikerne får ut fingeren, kunne det kanskje være en idé å montere lyskryss på de mest trafikerte punkter i gata. – Rask oppmaling av gangfeltene, i hele byen, så snart det er mulig, hører med.