– Jeg forventer ei bedring i år, sier Kurt Kolvereid Jacobsen, leder for A-krimsenteret i Nordland i en pressemelding.

Han påpeker at det er færre brudd enn før, og at flertallet følger reglene. Men han sier til Bladet Vesterålen at det ble kontrollert bedrifter i både Vesterålen, Lofoten, Røst og Værøy i fjor – og A-krimsenteret fant lovbrudd i alle regionene.

Han går ikke nærmere inn på hvor lovbruddene skjedde, men forteller at det blir kontrollaktivitet også i år, sammen med Fiskeridirektoratet.

– Vi kommer til å følge opp det vi avdekket i fjor, og jobbe med å avdekke nye lovbrudd, varsler Jacobsen.

– Har tatt grep

– Vi ser at næringen selv har tatt grep, og det sender et tydelig signal om at det ikke er plass til useriøse virksomheter i fiskeindustrien i Nordland. Men til tross for bedringen kommer A-krimsenteret fortsatt over uakseptable forhold, især knyttet til arbeidsforhold, sier han.

– Under vinterfisket i 2022 så vi grove lovbrudd på arbeidstidsbestemmelser hos enkelte av virksomhetene. Vi møtte arbeidstakere som jobbet over 19 timer per dag, over lengre perioder og uten lovpålagt hviletid. Slike forhold ser vi naturlig nok svært alvorlig på, da de setter både liv og helse i fare, sier Jacobsen.

Totalt ble det etter fjorårets sesong ilagt overtredelsesgebyr på 800 000 kroner for omfattende brudd på arbeidstidsbestemmelsen.

– Her har næringen med andre ord fortsatt en opprydningsjobb å gjøre.

Mindre bemanningsselskap-bruk

I fjor ble undersøkelsene gjort hos totalt 14 forskjellige bedrifter, inkludert bemanningsselskap. Bemanningsselskapene har ikke fått fritt leide i år:

Fra 1. april i år gjelder et nytt regelverk for innleie, hvor det ikke lenger blir mulig å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak for å dekke et «arbeid av midlertidig karakter», står det i pressemeldingen fra A-krimsenteret.

– Vi opplever at bruken av bemanningsbyrå vesentlig har gått ned de siste årene, og vil med denne regelverksendringen sannsynligvis reduseres ytterligere. At flere arbeidstakere vil bli ansatt direkte i de fiskebrukene vil både gjøre det lettere for arbeidsgiver å følge opp sine ansattes rettigheter, og for oss som kontrollmyndighet å ettergå dette, sier Kolvereid Jacobsen.

Han oppfordrer arbeidsgivere til å sette seg grundig inn i det nye regelverket. – Både hva endringene innebærer i praksis og hvilke muligheter som fins. Samtidig ber senteret om tips fra publikum om det er mistanke om ulovligheter, misbruk eller slurv med sikkerhet og HMS.

– På vår side kommer vi sammen med Fiskeridirektoratet til opprettholde søkelyset på og dialogen med fiskerinæringen – for å avdekke og forebygge kriminalitet.

Pressemeldingen er sendt samlet fra Arbeidstilsynet, Nav, Politiet og Skatteetaten.