– Arbeidet har høy prioritet, forsikrer forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Skriftlig spørsmål

Bakgrunnen for denne forsikringa er et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp), om hva som skal skje med Andøya flystasjon i framtida.

– Avklaringa som hittil er kommet, er at Andøya skal brukes til alliert mottak i framtida – i en eller annen form – noe som i realiteten kun er det samme som Høyre-regjeringa signaliserte før den gikk av. Omfanget er fremdeles i det blå, noe som legger sterke begrensninger for næringsutviklinga i Andøy kommune, som ble lovet tilgang på arealene så vel som infrastrukturen på det militære området. Når kommer avklaringa om Andøya flystasjon, spurte Olsen.

Alliert mottak

I fjor vår slo regjeringa fast at Andøya flystasjon ikke skal legges ned, men videreføres som hovedbase for alliert mottak.

I tillegg uttalte daværende statssekretær, Bent-Joacim Bentzen (Sp) at man jobbet med å fylle flystasjonen på Andenes med ny aktivitet. Droner, satellittbaserte tjenester og annet sivil-militært samarbeid ble spesifikt nevnt.

Etter at Dagfinn Olsen i Frp etterlyste avklaringene, som også tillitsvalgte på Andøya nylig har etterlyst, skriver forsvarsminister Gram dette:

– Vi må øke kapasiteten til å ta imot og understøtte våre allierte. Kapasiteten er ikke tilstrekkelig i rammen av gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren.

– Regjeringen vil styrke evnen til alliert mottak. NATO bygger nå også opp evnen til å forsvare alliansens medlemsland. Det skal Norge bidra til. Utover de operative basene til Luftforsvaret i nord som er vedtatt videreført er det, med de vedtak som er fattet om ny by i Bodø, bare Andøya som har relevant infrastruktur som kan gjøres tilgjengelig ut over det vedtatt langtidsplan har lagt opp til.

– Har ambisjoner for Andøya

Gram skriver videre:

– Denne regjeringen har andre ambisjoner for Andøya flystasjon enn det forrige regjering hadde og det som ligger i gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren. Dette er beskrevet i Meld. St. 10 (2021-2022).

– Som et umiddelbart tiltak har Forsvaret i 2022 fått i oppdrag å videreføre enkelte funksjoner innen flyplassdrift for å støtte Avinors overtagelse av Andøya lufthavn i 2024, og for å sikre tilstrekkelig militær tilstedeværelse frem til fremtidig ambisjonsnivå er landet.

– Videre er det blitt bevilget ekstraordinære vedlikeholdsmidler i omgrupperingen 2022 til Andøya flystasjon for å sikre økt beredskap.

– Har høy prioritet

Ifølge Gram jobber Forsvarsdepartementet og Forsvaret nå med å fastsette ambisjonsnivå for fremtidig militær tilstedeværelse ved Andøya lufthavn.

– Dette gjelder både hvordan vi styrker evnen til alliert mottak og hvordan Norge kan styrke nasjonale kapabiliteter som for eksempel droner, satellittbaserte tjenester og annet sivil-militært samarbeid, skriver Gram.

– Jeg vil komme tilbake til Stortinget på en hensiktsmessig måte, avslutter han.

Les også

Ny nøkkelrolle for Andøya: Dette sporet bør du følge, Gram