Fagforbundet er mildt sagt bekymret over utviklinga av bruken av helsepersonell i kommuner, helseforetak og private institusjoner. Det ligger en enorm faglige tyngde i alle de ansatte vi har i helse Norge, men den brukes ikke optimalt.

Vi utdanner tusenvis av helsepersonell årlig. Det er alt fra ernæringsmedarbeidere, til leger, vernepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiere bare for å nevne noen. Men vi bruker dem ikke i tjenestene de er best kvalifisert for. Vi gir dem for dårlig utgangspunkt til at i det maksimale potensiale blir tatt ut. De får ikke hele stillinger med sitt fagfelt. Det er et fagfelt som de er ekspertene på. I stedet blir de pålagt oppgaver som faglig sett ikke er deres felt, noen ganger for å fylle opp en stilling, andre ganger av økonomiske motiver og alt for ofte fordi noen tror dette er mer effektivt.

Det er på ingen måte effektivt for behandlingen av pasienter at legen blir pålagt oppgaver som helst burde vært løst av andre. Men det stopper ikke med legen. Dette gjelder alt helsepersonell. Det er akkurat samme prinsippet for en institusjonskokk, som en miljøterapeut, som en helsefagarbeider eller helsesekretær. Det er ingen av de ansatte som får mer kvalitet på tjenestene ved å springe beina av seg fordi de er satt til å utføre oppgaver som de ikke en gang har i egen utdannelse.

En av de viktigste faktorene for kvalitet er nok og rett bemanning til de oppgavene som skal løses. Vi snakker her om å ha rett person på rett plass. Når våre medlemmer går hjem fra jobb med dårlig samvittighet fordi de ikke har tid til å gi all den omsorgen de har behov for å gi. Er det mangel på bemanning som er problemet. Det må settes inn nok folk slik at det blir tid å sitte ved senga til noen som er redd, så det blir tid til å en bake en ekstra kake til bursdagen til noen som feirer dagen sin innlagt ved en psykiatrisk institusjon eller at det er tid til å gi enda bedre pleie.

Fagforbundet Nordland forventer respekt for yrkene. Respekt for fagene. Vi er ikke komfortable med ei holdning i dette samfunnet, der utdanning og kunnskap ikke blir verdsatt og tatt i bruk. Vi er ikke fornøyde med at kvalitet i helse om omsorgs yrkene ikke får den plassen det skal ha og den bemanningen som trengs. Dette kan ikke vente. Gi oss respekt nå.