I Sortland har det i lengre tid vært utfordrende å få tak i tilkallingsvikarer i barnehagene. Det har ført til at kommunen har gått bredt ut, og i utlysninga stilte kommunen kun krav om politiattest og at man liker å jobbe med barn. I andre yrker og bransjer er behovet for arbeidskraft like prekært, og mangel på kompetanse er ansett å være blant de største hindringene for vekst i Nord-Norge.

Én måte å sikre tilstrekkelig med kompetent arbeidskraft på er å sikre at flere står lengre i jobb eller jobb til tross for sykdom og skader. I Sortland har Kari Kristensen og Gretha Reinholdtsen tatt i på tilbudet fra Sortland kommune. De har begge jobbet i barnehage tidligere, men sykdom har gjort at de har vært uføre i en periode. Nå er de glade for å kunne bidra med den restarbeidsevnen de har, og i Sigerfjord har barnehagen flere ansatte å spille på.

Kari og Gretha sier til Bladet Vesterålen at de er glade for muligheten. Nå kan de bidra når forholdene tillater det, og samtidig kan de takke nei når formen ikke er på plass.

For kommunen har det de siste årene blitt mer og mer utfordrende å få tak i tilkallingsvikarer, uten at Marit Fredriksen, leder i Sigerfjord barnehage, helt kan si hvorfor. En av årsakene kan være at mange av tilkallingsvikarene går over i mer faste arbeidsforhold etter hvert.

Løsninga i Sigerfjord er et eksempel til etterfølgelse. For de som har full arbeidskapasitet er ikke en jobb uten fast ansettelsesforhold noe å trakte etter. Fast ansettelse er et kriterium, blant annet for å sikre lån til bolig og lignende.

Derfor kan det være en idé å sikte seg inn på de som av ulike årsaker ikke er avhengig av et fast arbeidsforhold, og der kan de med redusert arbeidskapasitet være en stor ressurs. Eksempelet i Sigerfjord viser at ei slik ordning kan fungere svært godt.

Men det bør ikke være kun overlatt til kommune og stat å ta ansvar for de med redusert arbeidskapasitet, eller de som av ulike årsaker ikke søker seg ut i arbeidslivet. Her bør også de private bedriftene gjøre en større innsats, det kan gi stor gevinst, både for den enkelte bedrift, og for arbeidstakeren, som ikke føler seg kapabel til ei heil stilling, men som kan blomstre i ei deltids- eller tilkallingsstilling.