VIDEO: En fullsatt Hadsel kirke synger Glade jul på julaftensgudstjeneste.