Lokal helse- og omsorgstjeneste som ikke klarer å ta imot egne innbyggere er årsak til press på sykehuset, press på egen økonomi og tilbud, og både frustrasjon og unødig plage hos syke mennesker og deres pårørende.

Blant de 20 kommunene som sokner til Nordlandssykehuset, utgjøre fire i Vesterålen en helt uforholdsmessig stor andel av liggedøgn for utskrivingsklare pasienter. Blant dem igjen er Andøy helt i særklasse. Mens Bodø har 12 ganger så mange innbyggere som Andøy, måtte syke andværinger i fjor tilbringe nesten dobbelt så mange døgn i sykehus uten å få komme heim til et omsorgs- eller helsetilbud.

Tilbudet til ei gruppe pleie- og omsorgstrengende i Andøy kan beskrives med ordet kollaps.

Det er alvorlig. Man skal ikke male fanden på veggen og ikke bidra til å skremme vekk fagfolk som hver for seg gjør en stor innsats for mennesker som trenger helse- og omsorgstilbud i kommunen. Men det er nødvendig å beskrive alvoret. Kjølige tall forteller ikke alt om usikkerheten og utryggheten blant både pasienter, deres nærmeste og ansatte. Men de dokumenterer situasjonen på sin måte.

Andøy kommune har et nyåpnet sykehjem på Åse. Man har ikke kommet lenger enn til å snakke om utbygging av trinnet under i omsorgstrappa, nemlig omsorgsboliger. Kommunen mangler fasiliteter, men ikke bare det. Et anonymt varsel om helse- og omsorgstjenesten nå på nyåret satte søkelys på at flere rom i det nye sykehjemmet var stengt på grunn av personellmangel.

I varselet ble det også etterlyst utlysing av ledige stillinger, og det ble rettet kritikk mot ledelsen i sektoren og rekrutteringsarbeidet.

Nå har kommunen inngått avtale om å leie tre sykehjemsplasser i Bø.

Nettopp Bø viser at det er mulig å få det til. En sum på sju overliggerdøgn for alle bøfjerdinger i hele fjoråret kan dokumentere det.

Hva som har gått galt i Andøy, er ikke det viktigste. Nå må det handle om hva kommunen gjør nå for å komme på rett kjøl.

Det krever ledelse, oversikt og handlekraft. Rådmannen i Andøy, Andreas Jordell, regner med at det kan gå flere år før man har en vesentlig bedre situasjon i tjenestene. I mellomtida går situasjonen ut over mennesker som ikke får det tilbudet de forventer og trenger i heimkommunen.

Andøy har enestående ressurser både i natur og mennesker, og kommunen byr på mange muligheter for utvikling. Men nå må man gjøre en tung innsats for innbyggernes helsetilbud.