Fylkesrådet ønsker å bruke til sammen 260 millioner kroner på ny asfalt på vegene i Nordland i år, og mye av asfalten skal legges i Vesterålen. Til sammen er planen å legge 73 486 meter asfalt i nordre Nordland, med over 50 000 meter asfalt til sammen i Hadsel, Andøy, Sortland, Bø og Øksnes.

– Rådet vil bevilge 100 millioner ekstra, på toppen av årets budsjett. Det vil gi rundt 200 kilometer ny asfalt på veiene i fylket vårt i løpet av året, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Vel 50 av disse kilometerne kommer altså i Vesterålen.

Ekstrabevilgningen kommer fra overskuddet fylkeskommunen fikk etter fjoråret, som hovedsakelig skyldtes høyere skatteinntekter. Dette overskuddet går nå rett tilbake til nordlendingene gjennom ulike tiltak, deriblant altså ny asfalt.

Her finner du oversikt over hvilke fylkesvei-strekninger som får asfalt.