Ofte er vinden sterkest ovenfor 5 km. Terrenget, sund eller dalføre og fjell, endrer mønstret av vinden vesentlig i forhold til vinden som observeres i den «frie» atmosfæren minst 1 km over bakken. Den påfølgende oppstillingen gjelder den midlere vinden, i Sortland observert i 22 år, på Ånstadblåheia hittil bare 6 til 7 år og derfor sterkere påvirket av de enkelte år. Hyppighetene (av tiden) i prosent fordeler seg på i alt 16 himmelretninger. Datakilden er Meteorologisk Institutt.

Høsten

September og oktober byr i Sortland på ca. 25 prosent vind fra sør eller sørsørvest. I ca. 12 prosent kommer vinden rett fra nord. Kuling er unntaket, i tilfelle fra nord. Det er stilt i 5 prosent.

På Ånstadblåheia kommer de hyppigste vinder fra sørsørvest til vest med omkring 10 prosent hyppighet for hver retning. Ostsørøst til sør er representert med 8 prosent hver. Stilt er det «aldri». Særlig vinder fra sørøst til vestnordvest overskrider frisk bris, fra sør og sørsørvest med ca. 3 prosent hver.

Vinteren

Fra november til og med mars dominerer i Sortland sørsørvest og sønnavind med nær 20 prosent hyppighet hver. Fra sørsørøst blåser det i knapt 10 prosent, derav i 3 til 4 prosent med frisk bris. Omtrent i 6 prosent er det stilt.

På Ånstadblåheia er hele sektoren fra øst over sør til vest med hyppigheter mellom 7 til 13 prosent representert, opp i 5 prosent fra sør med sterkere enn frisk bris. Vindstille inntreffer i mindre enn 0,1 prosent av tiden.

Våren

Fra april og i mai gjør nordavind seg gjeldende i Sortland, hyppigheten stigende fra 13 til 20 prosent, derav knapt 1 prosent over frisk bris. På samme tid holder sønnavinden og sørsørvesten sin hyppighet på knapt 15 prosent hver, men overskrider ikke frisk bris. Vindstille minker fra 5 til 3 prosent.

På Ånstadblåheia er i april vestsørvest og vest hyppigste vindretninger med 13 prosent hver, derav 3 prosent over frisk bris og opp i sterk kuling fra vestsørvest. Med mai merkes også nordavinden med 8 prosent og opp i sterk kuling på Ånstadblåheia. Vindstille utgjør mindre enn 0,1 prosent.

Sommeren

I juni, juli og august utgjør i Sortland nordavinden knapt 30 prosent, derav vel 10 prosent laber eller frisk bris. Liten kuling forekommer. Andre vindretninger er sjeldne. Vindstille øker fra 2,4 prosent i juni til 3,8 prosent i august.

På Ånstadblåheia har vestsørvesten den største hyppighet også om sommeren med omtrent 15 prosent, derav 5 prosent sterkere enn frisk bris. I juli er vestavinden like hyppig, nordavinden når opp i 8 prosent, minker til 4 prosent i august. Østsørøst øker til 6 prosent og sørvest til 9 prosent. I juni hadde Ånstadblåheia stille i 0,5 prosent, deretter 0 hhv. 0,1.

Konklusjon

Vinden i Sortland er i sin retning sterkt preget av sundet. Om vinteren er hovedretningen fra sør, om sommeren fra nord. Sørøst gjør seg gjeldende som utfallvind om vinteren. Kuling er sjeldent. Det er litt hyppigere stilt i den kalde luften om vinteren enn om sommeren.

På Ånstadblåheia dominerer vinder fra sør til vest hele året, tidlig på vinteren også fra den østlige sektor. Med unntak av 0,5 prosent i juni må vindstille ikke forventes.