Hadsel kan få sin vindmølledebatt. Når kommunestyret skal behandle forslaget til arealplan for første gang, har ordfører Aina Nilsen varslet forslag om å sette av områder for vindmøller og industri i en størrelsesorden ikke mange andre i Nord-Norge har vært kjent med til nå.

Det er en sammenheng mellom de to forslagene. I et folkemøte på Strønstad tirsdag understreket deltakerne at ei eventuell utbygging av vindkraftverk i kommunen må gi innbyggerne noe igjen i form av verdiskaping og arbeidsplasser. Mange store industriutbygginger krever mye energi, og dermed blir det naturlig å se disse to feltene sammen.

Stortingsmeldinga «Energi til arbeid» legger vekt på at stabil og forutsigbar tilgang på elektrisitet skal fortsatt være et konkurransefortrinn for norsk industri. Det må følges opp også her vi bor.

Vesterålen vil trenge energi for at næringsliv og distrikt skal kunne utvikles videre. Mangel på kraft er allerede i ferd med å bli ei utfordring, og den kan ikke løses med et knips. Den store årsaken er at vi har lav egen produksjon av kraft. Det er en del av utgangspunktet for vindmølle-forslaget i Hadsel. Samtidig er det godt kjent at vindkraft ikke fungerer på samme måte som vannkraft, der man kan lagre energi i form av vannmagasiner. Vindkraftproduksjon svinger og kan ikke gi den stabile tilførselen av energi som for eksempel industrien trenger. Derfor vil eventuelle nye vindkraftverk bare øke behovet for større kapasitet i overføringslinjene mellom Vesterålen og det sentrale strømnettet. Vi vil trenge solid kapasitet når kraftproduksjonen er stor, så den kan selges, og vi vil trenge solid kapasitet til eventuell industri når kraftproduksjonen i regionen er lav.

Hvis Hadsel setter av områder til vindkraft i arealplanen, vil det være duket for vanskelige debatter som må balansere blant annet energibehov, utbygginger og næringsutvikling, klima, lokale miljøhensyn og innbyggernes bolyst. Kort oppsummert handler det om eventuelle utbygginger koster mer enn de smaker. Prosessene for Andmyran og Ånstadblåheia har vist hvor vanskelig det kan være, og hvor utfordrende det er å eventuelt finne områder som ikke er kontroversielle til slike formål.

Teknologien utvikles stadig, og i løpet av et tiår kan det komme løsninger vi knapt ser i dag. Men Hadsel skal ha lykke til hvis kommunen setter vindkraftutbygging på agendaen! Behovet for energi er det ikke tvil om. Spørsmålet er prisen man må betale – ut over rene pengebeløp.