Etter det Bladet Vesterålen erfarer skal sjåføren hatt problemer med å klare en sving på Steinland, og dermed kjørt ut. Det skal være greie kjøreforhold på stedet, men enkelte steder er det våt snø i veibanen, opplyses det.

Vogntoget er ikke til hinder for trafikken, og står delvis utenfor veibanen. To bergingsbiler ankom stedet rundt klokka 18.00 og startet jobben med å få vogntoget på veien igjen. Mens bergingsarbeidet pågår vil veien bli stengt.

Kjør etter forholdene

– Vi har et værskifte på gang og vi oppfordrer bilister som ferdes på veiene om å ta det rolig og kjør etter forholdene, sier Arne Sætermo ved Veitrafikksentralen i Nord–Norge.

Sætermo forteller de ikke har mottatt mange meldinger om vanskelige kjøreforhold, eller utforkjøringer i dag, men ber bilister om å ta det rolig nå som vi har et værskifte på gang og at det fort kan bli vanskelige kjøreforhold.