Strømmålerne skal skiftes ut hos 11.500 Vesterålskraft-kunder. (Illustrasjonsfoto)
Strømmålerne skal skiftes ut hos 11.500 Vesterålskraft-kunder. (Illustrasjonsfoto)

Gode, kritiske spørsmål

Denne sommeren og høsten får strømkunder i hele distriktet nye, automatiske strømmålere, som hver time skal sende opplysninger om husstandens forbruk til nettselskapet. Utskiftingen er del av et nasjonalt prosjekt, der i utgangspunktet alle husstander i landet skal få nye strømmålere før nyttår 2019. Et par strømkunder i Hadsel tok sist uke opp flere kritiske spørsmål gjennom Bladet Vesterålen, og det er kommet fram et uvanlig stort engasjement i kjølvannet av deres innvendinger.

Blant spørsmålene som tas opp, er hvor mye og hvor detaljert informasjon som vil kunne leses ut av de nye målerne. Her har Datatilsynet pekt på at teknologien vil gi mulighet til å kunne se hvorvidt medlemmene i husstanden sover eller er våkne, heime eller ute, hva slags utstyr som finnes og brukes i heimen – til og med medisinsk utstyr som er koblet til strømnettet. Muligheten og risikoen for overvåkning ligger latent i strømmålerne og kommunikasjonen til nettet. Forskriften fastsetter strenge regler for hva slags informasjon det vil være lov å bruke og lagre, og begrenser det til opplysningene som er nødvendige for å kunne utstede korrekt faktura. Samtidig pekes det på at forskrifter kan endres, og at det vil kunne være et press fra eksempelvis myndigheter eller kommersielle interesser for å få tilgang til informasjonen om oss.

Samtidig er det også bekymring for en påtvunget økning av elektromagnetisk stråling i omgivelsene. Kritikerne bemerker at strømmålerne ikke blir installert frivillig og på eget ansvar, til forskjell fra mobiltelefoner og trådløse nettverk man selv installerer i heimen. Og det er uro for summen av stråling og impulser i kryss, selv om den elektromagnetiske strålingen fra målerne isolert sett er lav, ifølge Statens Strålevern.

Samfunnet bruker ti milliarder kroner på å skifte ut gamle, fungerende strømmålere. Kostnadene blir belastet på strømkundene. Det bør være gode grunner til å gjennomføre et så dyrt og krevende prosjekt. Så langt har NVE og nettselskapene ikke tydelig godtgjort de klare og gode grunnene til å sette i verk en så omfattende operasjon, annet enn at man innretter seg etter krav fra EU, og at den omfattende informasjonen fra de nye strømmålerne vil kunne redusere nettselskapenes kostnader til drift og vedlikehold.

Det er naturlig og viktig at det stilles kritiske spørsmål til omlegginger med så vidtfavnende kostnader og virkninger, ikke minst når de griper inn i den enkelte heimen.

Om det stilles spørsmål betyr ikke det nødvendigvis at det ikke finnes gode svar. Men engasjementet rundt spørsmålene viser at noen kan se ut til å ha tatt for lett på problemstillingene som er reist.