Roy-Arne Breivik
Roy-Arne Breivik Foto: Tor Johannes Jensen

Synspunkt: En klima-ateists betraktninger

Jeg vil for fremtiden bære denne merkelappen med stolthet, skriver artikkelforfatteren.

Viser til leserinnlegg i Bladet Vesterålen 06.01.2019 av Odd-Einar Sørensen.

Jeg registrerer at du er forundret over hvordan noen kan benekte at klimaendringer er menneskeskapte. Med velkjent hersketeknikk blant de som mener at klimaendring er menneskeskapt så bør slike mennesker, som meg, som mener at klimaendringene i stor grad er naturlige selvsagt «merkes», i dette tilfellet som klima-ateist.

Jeg regner med at med ateist mener du at kan man ikke vitenskapelig bevise noe, så er det ikke sant. Jeg vil for fremtiden bære denne merkelappen med stolthet.

I stedet for å argumentere for at de som mener noe annet enn deg, Odd-Einar er bortimot «tett i pappen» så kan du heller komme med saklige argumenter på hvorfor klimaendringene er menneskeskapte. Da mener jeg ikke at du bare skal henvise til IPCC sin rapport, men komme med argumentene på hvorfor CO2 er årsaken til klimaendringene.

Jeg har faktisk satt meg inn i argumentene på hvorfor klimaendringene ikke er menneskeskapte. Dokumentasjon er overveldende. Nedenfor vil jeg bare rispe litt i overflaten av argumenter.

Fakta: Alle er enige om at CO2 er en klimagass, samt at CO2 bidrar til klimaendring. Det er graden av endring som skiller oss.

Odd-Einar, ett lite tanke-eksperiment: Hvis vi tar 1 million-deler klimagass så vil vi se at ca. 400 av disse 1.000.000 delene er CO2. Cirka 990.000 av disse er vanndamp. Resterende 9.600 deler er diverse andre gasser. Vanndamp representerer således den desidert største delen av klimagass i atmosfæren.

Argument nr 1: Du mener at hvis vi reduserer CO2 med 100 deler fra 400 til 300 av 1 million, så vil du påvirke de resterende 990.000 delene med vanndamp i så stor grad at dette vil påvirke klimaet nevneverdig. Jeg er i tvil. Sterkt i tvil. For å forstå hvorfor må man se argument 1 og 2 i sammenheng.

Argument nr 2: Ha i tankene nå tallene i argument nummer 1. Professor Henrik Svensmark, en dansk astrofysiker har siste 20 år ikke bare kommet med en klima-hypotese, men han har også vitenskapelig dokumentert denne. (Man finner dette lett ved å google navnet). Den går i korte trekk ut på at jorden bombarderes av kosmisk stråling. Denne strålingen danner aerosoler i atmosfæren. Aerosoler er små partikler som må være til stede for at vanndamp skal kunne dannes. Denne kosmiske strålingen kommer fra såkalte supernovaer (stjerner som kollapser). Solen vår danner derimot en skjerming mot mengden kosmisk stråling som jorden blir utsatt for via stråling fra solen. (solstormer). Solen har som kjent syklus på 11 år hvor disse solstormene forandres i styrke. Denne kampen mellom partikler fra solen som skjermer mot kosmisk stråling kan observer på himmelen i disse tider, dette fenomenet kalles også nordlys.

Lite aktivitet på solen gjør at mer kosmisk stråling kommer inn, flere aerosoler dannes, som igjen gjør at det dannes flere skyer, spesielt lave skyer. Disse lave skyene skjermer for solen (les: kjøler ned jorden.) Det som begynte som en hypotese, er i dag en veldokumentert vitenskapelig teori.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Min konklusjon: Den andel av CO2 vi mennesker kan påvirke er så forsvinnende liten i forhold til den enorme mengden vanndamp, som er styrt av naturlige svingninger mellom kosmisk stråling/stråling fra solen at det er for meg uforståelig at man kan mene at ved å kutte i CO2 vil man kunne påvirke temperaturen på jorden nevneverdig. For ikke å nevne at det har foregått klimaendringer i all tid. Sist den «lille istid» som toppet seg midt på 1700-tallet.

CO2 som forklaring er for meg en hypotese dyttet fram av dommedagsprofeter og mer politisk konsensus enn konsensus fra forskere.

Fremtiden vil vise hvem som var klima-narren.

Håper dette gir noe svar på din forundring over hvorfor noen mener at klimaendringer er naturlig, og ikke menneskeskapte.

Roy-Arne Breivik,

klima-ateist,

Vik, Hadsel