Illustrasjon.
Illustrasjon. Foto: Mareno Leonhardsen

SYNSPUNKT | Prosessen rundt Bøs intensjonsavtale med Zalaris

– Fagforbundet i Bø hadde ikke ment å uttale seg i denne saken, fordi vi forholder oss til lov og avtaleverk. Men ordførers uttalelser i radio Bø sist fredag, gjør at jeg som leder i Fagforbundet i Bø ikke kan la hans uttalelser og feilinformasjon stå uimotsagt.

Fagforbundet i Bø hadde ikke ment å uttale seg i denne saken, fordi vi forholder oss til lov og avtaleverk. Men ordførers uttalelser i radio Bø sist fredag, gjør at jeg som leder i Fagforbundet i Bø ikke kan la hans uttalelser og feilinformasjon stå uimotsagt.

Fagforbundets hovedtillitsvalgt har krevd drøftinger på bakgrunn i at vi som fagforening ikke har fått bistått våre medlemmer i saken om Zalaris. Hovedtillitsvalgt har fått svar fra arbeidsgiver og møtedato er fastsatt.

Som leder i Fagforeningen skal jeg lede foreningens styre, fronte fagforeningens politikk og verdier.

Jeg vil også presisere at Fagforbundet har tillit og respekt for administrasjonen, og man forventer det samme fra administrasjonen overfor fagforbundet som avtalepartner. Fagforbundet i Bø er glad for enhver privat arbeidsplass som blir etablert i vår kommune, men ikke på bekostning av å privatisere offentlige arbeidsplasser. Hadde vi ikke hatt private arbeidsplasser, ville ikke vi som kommune eksistert. Denne næringskjeden henger nøye sammen.

Fagforbundet bygger sin politikk på frihet, likhet og solidaritet. Velferdsstaten er basert på prinsippet om å yte etter evne og få etter behov. Offentlig sektor er bærebjelken i velferdsstaten, og velferdsordningene skal eies, finansieres og drives av det offentlige. Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlige ansatte gir de beste tjenestene. Privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av offentlige tjenester er ikke løsningen på framtidas utfordringer. Dette er noe av våre viktigste verdier som jeg som leder skal fronte i det offentlige rom.Dette står som en av de viktigste verdier jeg som leder har.

Så til fredagens intervju av Aps ordførerkandidat Tom Tobiassen, og ordfører Sture Pedersen. Fagforbundet er glad for at Ap nå stiller egen liste til høstens valg. Men jeg skulle ønske Aps ordførerkandidat var mer klar i sine uttalelser om privatisering av offentlige arbeidsplasser. Hans uttalelse gikk på at Bø Ap var skeptisk? Dette står i Aps partiprogram som noe av deviktigste prinsippene til partiet. Men kritikken til prosessen, som har ført til en intensjonsavtale, er klar og tydelig fra Ap. Det er kjempebra.

Så til ordfører Sture Pedersen, og hans uttalelser. Først vil jeg si at Fagforbundet vet at vår ordfører og overordnet arbeidsgiver har markedsført, og gjort masse flott for vår kommune. Han har jobbet opp mot private aktører på en flott måte. Men det som nå skjer, og hans uttalelser skuffer oss.

Han sa i intervjuet at han har løftet saken til formannskap og kommunestyre hvor dette skulle behandles. Til møte tirsdag i formannskapet er det kun som orienteringssak intensjonsavtalen fremmes, og det foreligger ikke noen saksutredning med. Det legges ikke opp til politisk behandling i saken. Intensjonsavtalen, som er offentlig, ligger heller ikke med. Og forslag til vedtak er: orienteringen tas til etterretning. Er dette for at formannskapets medlemmer ikke skal få se den korte tidsfristen? 22. februar skal avtalen underskrives, og 1. april skal avtalen tre i kraft. Dette er ikke noen aprilspøk.

Så sender han en melding til ansatte innenfor skole- og barnehageavdelingen, samt helse- og omsorg. Skryter av den jobben de gjør, skulle bare mangle. Men forsikrer dem om at de ikke kommer til å bli privatisert. Tydelig at noen er engstelig for at deres arbeidsplass skal overtas av private, og har tatt kontakt med ordfører.

Hva med resten av oss kommunalt ansatte, gjør ikke vi en god jobb? Men vi skal kanskje privatiseres i neste omgang? Da kan jeg nevne områder som ungdomsklubben og musikkskolen, skal de også privatiseres?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ordfører bør kanskje lese seg opp på hva som er lovpålagte oppgaver i en kommune, og det er flere områder, enn de han forsikrer ikke skal bli privatisert.

Mange ansatte i Bø kommune følte seg lite verdsatt, etter ordførers uttalelser i Radio Bø. Dette er også samme person som i et radio-overført program fra kommunestyresalen i en debatt med andre partier under sist valgkamp sa følgende «at han som ordfører skulle ta vare på alle ansatte i Bø kommune». Vi forventet at ordfører som vår overordnete arbeidsgiver skulle ta mer ansvar for sine ansatte enn et børsnotert selskap med hovedsete i Polen.

Flere leverandører av lønnssystem til kommuner og andre offentlige etater har prøvd dette tidligere, men har mislykkes. Fordi at dette er en avdeling som det offentlige har sett på som noe av det viktigste i sin bedrift.

Vil også presisere at det å overføre allerede eksisterende arbeidsplasser i Bø kommune til et privat firma, ikke er nyetableringer. Det er å sette allerede etablerte arbeidsplasser i spill på en anbudskarusell. Fagforbundet tar det for gitt at lovverket om offentlig anskaffelser er blitt fulgt i denne saken.

Så er det opp til politikerne som er valgt til formannskap og kommunestyre å vise oss ansatte at de, som våre overordnete arbeidsgivere, løfter denne saken til en politisk debatt der den hører heime, nemlig i kommunestyresalen. Det er i denne salen våre overordnete arbeidsgivere og folkevalgte skal debattere og eventuelt vedta en radikal endring av sin arbeidsgiverpolitikk. Ikke i lukkede rom.

Astrid Ramberg,

leder, Fagforbundet Bø avd. 367.