Arne Luther, mangeårig Ap-velger
Arne Luther, mangeårig Ap-velger Foto: Innsendt

Etter nesten 60 år som Ap-velger kan kystpolitikken få Arne Luther til å velge et annet parti

Jeg deler fullt ut analysen til Tone Angel Jensen (Nordnorsk debatt 10.8.2017) om at innsatsen til Torgeir Knag Fylkesnes i kyst- og fiskeripolitikken er hovedårsaken til Arbeiderpartiets fall og SVs oppgang på meningsmålingene i Troms fylke.

Paradokset er at Fylkesnes har kjempet frem en kyst- og fiskeripolitikk som er helt i tråd med vedtak i Troms og Tromsø Arbeiderparti. Jeg har selv vært engasjert i programarbeidet, både på fylkesnivået i en programkomite ledet av Aps tredjekandidat på stortingslista Kari-Anne Opsal, senere enstemmig vedtatt på årsmøtet i Troms Arbeiderparti, og senere gjennom et programforslag fra Håpet AP ledet av Oddny Aleksandersen som ble enstemmig vedtatt på årsmøtet i Tromsø Arbeiderparti. På årsmøtet var vi enige om at om våre vedtak ble partiets politikk, så ville AP garantert øke antall stortingsrepresentanter fra Troms.

Problemet er at gode vedtak på de lokale årsmøtene kommer ikke videre. På samme måte som partiet i tidligere årsmøter har gjort gode fiskeripolitiske vedtak, er det ingen av partiets ledere verken på kommuneplan eller fylkesplan som kjemper frem vedtakene på nasjonalt plan hvor fiskeripolitikken vedtas.

Arbeiderpartiets tre toppkandidater fra Troms driver stort sett bare og kviskrer om kyst- og fiskeripolitikk på en slik kunstig måte at det er ingen som tror på dem. Man får nesten inntrykk av at de må ha godkjenning fra Oslo for å mene noe som helst om de programmene partiet har valgt dem inn på. Eller der det manglende kompetanse og engasjement om lokalpartiets vedtak som preger dem?

Selv om leveringsplikten hvor APs ledelse har uttrykt klart skal etterleves, klarer ikke partiledelsen å klargjøre hvordan dette skal skje.

Når de lokale representantene er så vage, kan man jo ikke vente noe annet enn at partiets nasjonale ledere er uklare. Det er få som forstår hva partileder Jonas Gahr Støre og fiskeripolitisk talskvinne Ingrid Heggø egentlig mener om kyst- og fiskeripolitikken, bortsett om noe prat om «havrommet» som Tone Jensen med rette raljerer med. Selv om leveringsplikten hvor APs ledelse har uttrykt klart skal etterleves, klarer ikke partiledelsen å klargjøre hvordan dette skal skje.

Det siste vi har hørt er at Ingrid Heggø skal ha et møte med de to selskapene som systematisk har brutt intensjonen med leveringsplikten, om hvordan de skal etterleve plikten om å levere etterspurt fersk fisk med sine frysetrålere! Kanskje er de på leting etter en ny omskrivning av selve begrepet leveringsplikt på samme måte som Svein Ludvigsen gjorde da han i 2003 omdefinerte leveringsplikt til tilbudsplikt som førte til at fisken fysisk forsvant fra de tilgodesette lokalsamfunnene mens rederiene fortsatt oppfylte sine plikter etter forskriftene. Troverdigheten står dessverre til stryk!

For meg er det også helt uforståelig at partiet i praksis åpner for oljeboring i torskens fødestue utenfor Lofoten (Røst) og går inn for seismikkskyting der hvor egg og yngel flyter fra Lofoten og opp i Barentshavet, noe som kan skade bærekraften av fiskebestandene i Barentshavet som Nord-Norge har levd av i tusener av år og forhåpentligvis vil høste av i nye tusen år.

Mens APs representanter har snakket bort alle kontroversielle fiskeripolitiske saker, har Torgeir Knag Fylkesnes vist handlingskraft. Han siste innsats på tinget var å bidra til å sette en stopper for Frp Sandbergs forskriftsendring som ville føre til at havfiskeflåten kunne kjøpe opp enda mer sjarkkvoter og ytterligere bidra til å fjerne grunnlaget for fiskerivirksomheten i usatte kystsamfunn i nord. Han har også konsekvent arbeidet for å stoppe konsekvensutredningene som første skritt for åpning av oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen.

Situasjonen er nå så pass alvorlig at ledende arbeiderpartipolitikere langs kysten gir uttrykk for at et sterkt SV og SP er det eneste som kan bidra til å justere APs sentralistiske ledelse av fiskeripolitikken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hvis ikke Aps ledelse og stortingskandidater fra Troms tar seg sammen og justerer kyst- og fiskeripolitikken mer i tråd med de politiske vedtakene i Troms AP, vil jeg etter nærmere 60 år som trofast AP-velger, stemme på Torgeir Knag Fylkesnes SV som den beste representanten som kan iverksette de fiskeripolitikken vedtatt i Troms og Tromsø AP. Jeg vil også anbefale andre med det samme engasjementet om å gjøre det samme.