Andreas Nilsen blir skipper på et skift, og gleder seg til å komme i arbeid med nyanskaffelsen.
Andreas Nilsen blir skipper på et skift, og gleder seg til å komme i arbeid med nyanskaffelsen. Foto: Mareno Leonhardsen

Gir fire nye arbeidsplasser

Eidsfjord Sjøfarm kom onsdag fra verftet med nyanskaffelsen Storøy, en servicebåt il 30 millioner. – Vi bemanner den med to skift. Dette innebærer ytterligere fire nye arbeidsplasser, sier daglig leder Roger Simonsen.

Båten skal først og fremst operere ved selskapets anlegg i Vesterålen og Senja, i hovedsak med tyngre oppgaver som ankerhåndtering, inspeksjoner og notvasking.

På brua er det klargjort plass med skjermer for piloten som skal betjene de fjernstyrte undervannsfarkostene ROV og notvaskemaskin FNC, som båten er utstyrt med.

Ny arbeidsform

– Dette er en helt ny måte å drive på for oss, hvor vi får utnyttet fartøyet og døgnets timer, med et mannskap som er spesialister på sine oppgaver. De som bemanner båten nå har tilsammen 50 – 60 års erfaring i oppdrettsnæringa, sier produksjonsleder Rolf Arne Reinholdtsen.

– Vår litt mindre båt, Eidsfjord, blir flyttet til den daglige drifta i Nord-Troms, men Storøy vil arbeide også der, ved behov.

I tillegg til et fast mannskap har selskapet ekstra lugar i Storøy som gjør at selskapets fire lærlinger kan få en del av opplæringa om bord i servicebåten.

Storøy ved kai i Holmen.
Storøy ved kai i Holmen.
Eidsfjord Sjøfarms nybygg Storøy. Per Magnus Martinussen, Andreas Nilsen, Are Aarberg og Robin Ingebrigtsen.
Eidsfjord Sjøfarms nybygg Storøy. Per Magnus Martinussen, Andreas Nilsen, Are Aarberg og Robin Ingebrigtsen. Foto: Mareno Leonhardsen

Grovt verktøy

Aluminiumsbygget er en 15 m lang katamaran – dermed ikke særlig lenger enn en sjark. Men alt annet er betydelig større: Den er 10,4 m bred og utstyrt med hovedkran på 65 tonnmeter og rekkevidde 20,5 meter, hjelpekran på 23,5 tonnmeter. Den har 32 tonns vinsj og spesialutstyr for håndtering av ankere, nøter og fortøyningsutstyr. Rederiet har valgt stor vekt på løsninger som gir sikkerhet og komfort for mannskapet: Et romslig rorhus med pentry og sittegruppe, stort dekkshus med alle bekvemmeligheter.

Smart trapp

De to hovedmotorene yter 450hk hver ved 1800 o/min. Det er bygd trapp i skutesida for enkel adkomst til merd-ring under arbeidet.

Dette er femte nybygg verftet i Grovfjord bygger for Eidsfjord Sjøfarm..

Eidsfjord Sjøfarm AS er havbruksselskapet i Holmøy-konsernet. Selskapet har 25 fast ansatte fordelt på lokaliteter i Nordland og Troms, med administrasjon på Sortland. Siden starten i 1990 har selskapet vokst ved oppkjøp av konsesjoner, og har nå en årlig produksjon på om lag 15.000 tonn laks.

Bygg 141

Storøy

14,99x10,4m,

kraner på 65 og 23,5 tonnmeter,

vinsj på 32 tonn

3 capstaner på 5 og 3 t

hekkrullenhet, hydrauliske andøvere, haikjeft, skiveholder på skinne