Styret i HLF Lødingen består av; Torstein Aaring Nilsen (leder), Ingrid Korssjøen Granås (nestleder), Bjarne Fredrik Stoltz (sekretær), Willy Solberg (kasserer), Ville Rasmussen (styremedlem) og Edmund Kjelbergvik (varamedlem). På bildet ses Ingrid Korssjøen Granås og Willy Solberg.
Styret i HLF Lødingen består av; Torstein Aaring Nilsen (leder), Ingrid Korssjøen Granås (nestleder), Bjarne Fredrik Stoltz (sekretær), Willy Solberg (kasserer), Ville Rasmussen (styremedlem) og Edmund Kjelbergvik (varamedlem). På bildet ses Ingrid Korssjøen Granås og Willy Solberg. Foto: Svein Rist

Hvert øre teller i Lødingen

LØDINGEN: Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Lødingen hadde lørdag stand i Lødingen. Da som en del av den landsomfattende aksjonen «Hvert øre teller».

Aksjonen henvender seg til alle hørselshemmede. Søkelyset i år er rettet mot arbeidslivet – forebygging og oppfølging av yrkesaktive med nedsatt hørsel. Nestleder i HLF Lødingen Ingrid Korssjøen Granås har i forkant av helgas stand vært i kontakt med Pelagia Lødingen. Produksjonsleder Hugo Jacobsen gjør det i så måte klart at ledelsen ved bedriften er klar over utfordringen med støy, og legger godt til rette for at de ansatte skal oppleve problematikken minst mulig.

– Innendørs er hele bedriften kategorisert som hørselsvern-sone. Det betyr at alle som arbeider der bruker utstyr for hørselsvern. I tillegg blir alle i bedriften hørselstestet annet hvert år. Det er nettopp gjennomført test for 2019. Slik det kommer til uttrykk fra Jacobsen har bedriften gode rutiner på dette aktuelle feltet, fremholder Granås.

Hørselsskader topper ifølge leder i HLF Lødingen Torstein Aaring Nilsen statistikken over yrkesskader. Én av seks nordmenn sliter med tinnitus eller øresus. HLF er med sine 66.000 medlemmer verdens største hørselsorganisasjon. Ifølge Nilsen er Hørselshemmedes Landsforbund Norges største organisasjon for personer med en funksjonsnedsettelse.