«Kronprins Haakon» ved kai, med baugen hitover, klar for avreise.
«Kronprins Haakon» ved kai, med baugen hitover, klar for avreise.

Kronprins Haakon på første tokt

Det nye, isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» har akkurat lagt ut på sitt første tokt til området øst for Svalbard.

Direktørene for Havforskningsinstituttet (HI), Norsk Polarinstitutt (NP) og UiT Norges arktiske universitet stilte på brua om bord i «Kronprins Haakon» før avgang, for å ønske toktleder Randi Ingvaldsen og de andre toktdeltakerne vel av gårde.

Toktet er en del av prosjektet «Arven etter Nansen».

Havforskningsdirektør Sissel Rogne sier at ingenting er bedre enn at første toktet er en del av Arven etter Nansen, fordi alle «partshaverne» i «Kronprins Haakon» også deltar i Arven etter Nansen.

– Både vi – Havforskningsinstittuttet – som skal drive båten, Norsk Polarinstitutt som eier og UiT som største bruker av fartøyet er alle sentrale aktører i Arven etter Nansen, sa Rogne under markeringa.

Vi kan følge toktet på nettstedetforskning.no.

Toktleder Randi Ingvaldsen orienterer om planene for det første toktet med «Kronprins Haakon». (Begge
Toktleder Randi Ingvaldsen orienterer om planene for det første toktet med «Kronprins Haakon». (Begge Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet