Kvinnene på brua vil bli synlige med lyktene sine på kvinnedagen.
Kvinnene på brua vil bli synlige med lyktene sine på kvinnedagen. Foto: Idar Ovesen

Kvinnedag på brua

HADSEL: Børøybrua får en sentral plass når kvinnedagen markeres på Stokmarknes.

Børøybrua skal bli til ei lysbro – med handholdte lykter, som skal markere brobygging og solidaritet mellom kvinner over landegrensene. «Frihet for kviner i alle land!» står som motto på 8. mars-arrangementet, som kulturetaten i Hadsel og Flyktningtjenesten i fellesskap står bak.

Før det blir lysbro i kveldinga blir det kvinnedagsseminar på dagtid. Der inviterer Flyktningtjenesten til flerkulturell markering, i et arrangement åpent for alle.

Foredrag

Hasiba Al- Sayed er en journalist fra Syria, som nå bor og jobber på Sortland. Al-Sayed skildrer livet for syriske kvinner, før og etter krigen. I sitt foredrag vil Hasiba også fortelle hvordan hun opplevde å komme til Vesterålen, og bli integrert i det norske samfunnet.

Kvinnenettverket Noor vil også vær erepresentert på seminaret. Deres mål er å styrke kvinner i det norske samfunnet, med fokus på kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn. Nettverket ønsker også å synliggjøre innvandrerkvinner som en kompetent ressursgruppe.

Seminaret vil også sette av litt tid til åpen diskusjon om kvinnedagen – hva den betyr og hvilke saker kvinner er opptatt av.

På kvelden – et ønske om frihet

På kvelden inviteres kvinner i alle aldre og nasjonaliteter til å stå med ei lyslykt i handa på Børøybrua for å markere et ønske om frihet for kvinner i alle land. I år vil fokuset være på kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn, og det er også de som har tatt initiativ til dette kveldsarrangementet.

Stokmarknes Vel åpner dørene, der Ganime Döke vil ønske velkommen. Hun kom til Hadsel fra Tyrkia for fem måneder siden, og vil vise en liten film om kvinners forhold i dagens Tyrkia.

Mariam fra Afghanistan vil holde appell, og kvelden vil også by på kulturelle innslag. Ida Cathrine kommer helt sikkert, og kanskje blir det også overraskelser, ved siden av kaffe, te og kaker på kvinnedagen.