Smart strømmåler (illustrasjonsfoto)
Smart strømmåler (illustrasjonsfoto)

Legene vil ikke blandes inn i strømmåler-saka

HADSEL: Fire kommuneleger i Vesterålen ber nettselskapene slutte å kreve legeerklæring fra kunder som ikke vil ha automatisk strømmåler.

Nettselskapene i Vesterålen – Andøy Energi, Trollfjord Nett og Vesterålskraft Nett – holder på å skifte ut strømmålerne i alle husstandene i distrikte med nye «smarte» strømmålere. Det er stort engasjement i distriktet rundt de nye strømmålerne, med spørsmål blant annet om strålingsfare og personvern knyttet til informasjonen som sendes flere ganger i døgnet med radioteknologi.

Nettselskapene har gitt beskjed om at kunder som ønsker såkalt «midlertidig fritak» og beholde dagens målere, bør ha legeerklæring. Det reagerer fire kommuneoverleger i Vesterålen på.

Kommuneoverlegene i Andøy, Bø, Hadsel og Sortland har sammen skrevet et brev til de tre lokale nettselskapene, NVE og Energi Norge – interesseroganisasjonen for norske energiselskaper. Her skriver de at det ikke finnes grunnlag for å utstede legeattester for kunder som vil slippe ny-målerne. Nå ber de NVE og nettselskapene fjerne kravet om legeerklæring og slår fast at uenighet om AMS er ei sak mellom kunde og nettselskap.

De skriver i brevet at el-sensitivitet er en tilstand som aldri har latt seg påvise, og at strålingen fra AMS-målere er så svak at den ikke kan oppfattes av mennesker.

Her er brevet i sin helhet:

«Vedrørende automatiske strømmålere

Det har den siste tiden oppstått noe debatt rundt installasjon av og stråling fra automatiske strømmålere (AMS). Vi ønsker å klargjøre følgende:

El-sensitivitet/el-overfølsomhet er en tilstand som aldri har latt seg påvise, tross grundige og omfattende studier internasjonalt gjennom mange år. Det er derfor ikke mulig å utstede en legeattest på at noen har en slik tilstand.

Noen mennesker har angst/fobier knyttet til det å oppholde seg nær visse elektriske produkter. Det er meget veldokumentert at angst kan utløse sterke, fysiske plager, og disse pasientene må man selvsagt ta hensyn til og tilpasse der det er mulig. Plagene er imidlertid ikke utløst av elektromagnetisk stråling.

Spesifikt angående autmatiske strømmålere vil vi understreke følgende: Strålingen fra disse er så svak at det strider mot grunnleggende vitenskap å påstå at denne strålingen skal kunne oppfattes av mennesker eller skade menneskekroppen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi er kjent med at de fleste norske nettselskaper, inkludert våre tre regionale, har gått ut og bedt om legeerklæring for at kunder skal slippe installasjon av AMS. Det finnes ikke noe grunnlag for å gi slike attester, og vi ber derfor om at dere snarest fjerner denne informasjonen fra deres nettsider og endrer politikk på dette området.

Uenighet om installasjon av AMS er utelukkende en sak mellom nettselskap og kunde.

Mvh.

Ingebjørn Bleidvin, Kommunoverlege i Hadsel

Anders Svensson, Kommuneoverlege i Bø

Mette Røkenes, Kommuneoverlege i Sortland

Astrid B. Holm, Kommuneoverlege i Andøy»