Foto: Tor Johannes Jensen

Les spørsmål og svar om de nye strømmålerne!

I kveld stilte representanter fra Vesterålskraft Nett og Trollfjord Nett opp til nettmøte med Bladet Vesterålens lesere. Her kunne leserne spørre og få svar på direkten. Du kan lese alt her.

Klokka 18 mandag kveld åpnet nettmøtet med to av nettselskapene i Vesterålen som svarte på spørsmål om de nye strømmålerne som etter planen skal installeres i alle husstander.

Det har vært stort engasjement rundt strømmålerne, både om mulige helsekonsekvenser, personvern, strømforbruk og muligheten til å be om fritak – eller som NVE sier, midlertidig utsettelse.

Er du opptatt av de tekniske mulighetene, eller bekymret for stråling og hva slags informasjon om deg som går til nettselskapet? Her kunne du stille dine spørsmål på direkten! 

Her er spørsmål og svar, limt inn i artikkelen, på grunn av trøbbel med teknikken:

Bladet Vesterålen: 

I panelet sitter Barry Larsen, Anniken Liland Fredriksen og Tonje Delp fra Trollfjord Nett, og Karen Sofie Nicolaysen og Magnus Hjelle fra Vesterålskraft Nett.

Comment From Ks 

Når vil det starte opp med ulik strømpris i løpet av døgnet og hvordan vil man bli informert om den til enhver tid gjeldende pris?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett: Strømleveransen er todelt, en nett og en strømdel. Ulik pris vil gjelde strømleveransen, og ikke nettleien. Nve utreder mulighet for differensierte priser på nettleie, men dette er langt frem i tid. Informasjon om strømprisen vil komme fra kraftleverandørene.

Bladet Vesterålen: 

Vi fikk tidligere spørsmål fra Karl Erik Birkeland på BLVs facebookside om det er vesentlige forskjeller på mengden stråling fra de nye målerne og de fjernavleste målerne vi har hatt i 15-20 år allerede. Klart for svar!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  Nei, det er ingen vesentlig forskjell. De nye strømmålerne er langt under statens stråleverns grenseverdier.

Comment From jørgen bentzen 

Vil den nye måleren gi høyere strømregning og hvis strømregningen blir høyere kan den nye måleren bli fjernet igjen?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  Den nye måleren vil registrere det eksakte forbruket, og gi rett strømregning basert på ditt forbruk.

Comment From Jonas Ellingsen

Nettselskapene ønsker å dreie deler av vårt forbruk over på kveld/natt. Motivasjonen for kundene vil være at strømmen er billigere da. Men hvilken del av vårt strømforbruk kan vi flytte til natta, uten å gå på akkord med sikkerheten? Forsikringsselskapene advarer bl a sterkt mot bruk av vaskemaskiner, tørketromler, lading av batterier etc natterstid pga brannfaren. De fleste nye boliger har jo også nattsenking av temperatur - noe som er svært fornuftig i et ENØK perspektiv og bidrar til store besparelser i det nasjonale energiregnskapet. Jeg tror de fleste strømkunder vil slite med å tilpasse seg det nye Smart-regimet. Men nettselskapene har selvsagt et Smart svar på hvordan vi kan gjøre nytte av strømmen når vi minst trenger den :-) Jonas Ellingsen Melbu

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  Vi som nettselskap vil aldri anbefale våre kunder å bruke feks vaskemaskin,oppvaskmaskin, tørketrommel etc. når man ikke er tilstede i hjemmet eller våken.

Comment From Bodil 

Kan man nekte å få disse målerne?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  Dersom du har legeerklæring fra lege eller psykolog kan du få utsettelse på installasjon av ams-måler.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Comment From Tommy Sagdahl

Vi har jo hatt automatisk avlesning nu i mange år. Har eller har ikke disse vist riktige kWh i forbruk? På strømregningen står jo forbruket igjennom en hel uke, og vil man se døgnforbruk deler man jo bare. Så igjen, har dette vært fe 

Den nye måleren vil registrere det eksakte forbruket, og gi rett strømregning basert på ditt forbruk.

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  Din gamle måler har målt rett.

Comment From Tommy Sagdahl

Vi har jo hatt automatisk avlesning nu i mange år. Har eller har ikke disse vist riktige kWh i forbruk? På strømregningen står jo forbruket igjennom en hel uke, og vil man se døgnforbruk deler man jo bare. Så igjen, har dette vært fe 

Den nye måleren vil registrere det eksakte forbruket, og gi rett strømregning basert på ditt forbruk . dette svarer leverandøren. Så vi har altså betalt for lite?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:   De som har hatt fjernavleste målere har blitt fakturert for riktig forbruk.

Comment From Tommy Sagdahl

Vi har jo hatt automatisk avlesning nu i mange år. Har eller har ikke disse vist riktige kWh i forbruk? På strømregningen står jo forbruket igjennom en hel uke, og vil man se døgnforbruk deler man jo bare. Så igjen, har dette vært fe 

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Så når ams måleren kommer, så vil jeg ikke merke noen forandringer på regningen? Så langt man bruker strøm på samme måte som i dag?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:   Det stemmer.

Comment From Jonas Ellingsen 

Oppfølgende spørsmål: Hvilke andre tilpasninger kan vi kunder gjøre for å utnytte billigere strøm utenom "rushtid" ?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:   Når det gjelder nettleien - ingen per dags dato.

Comment From Ke 

Er det noen vesentlige forskjeller på mengden stråling fra fra de nye målerne og de fjernavleste målerne vi har hatt i 15-20 år allerede?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett: Nei, det er ingen vesentlig forskjell. De nye strømmålerne er langt under statens stråleverns grenseverdier

Comment From Ke 

Vil de som frykter strålefare fra de nye målerne kunne betale for å få montert eksterne antenneløsninger?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  Ja, det er mulig.

Comment From Ke 

Hva vil kraftlagene gjøre der en kunde fysisk himdrer installasjon av ny måler, og kunden ikke har noe grunnlag for å få fritak?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  I henhold til nettleieavtalen har nettselskapene rett på tilgang til måleren. Nekter kunden tilgang vil vi vurdere saken i hvert enkelt tilfelle.

Comment From Ke 

Hva må jeg gjøre for å kunne utnytte data fra HAN-porten?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  Du må gi beskjed til ditt nettselskap om at du vil åpne HAN-porten. Denne må være skriftlig. Hvordan du skal utnytte data må du ta med en leverandør av denne type utstyr?

Comment From Jonas Ellingsen 

Replikk: Naturligvis. Men siden dere tilfeldigvis også selger el-kraft, står dere fritt til å bytte hatt et øyeblikk og besvare spørsmålet. :-)

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  Når det gjelder ams, har vi kun netteierhatten på. :)

Comment From DS 

Dere sa tidligere at de som har fjernmålere har blitt fakturert riktig fra før. Hva er da grunnen til at dette blir presset gjennom? Jeg har hørt mest fra "nei-siden" om hvorfor mange ikke vil ha disse inn i hjemmet men lite om hvorfor det er noe positivt

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  Mange i dag har ikke fjernavlest måler, disse slipper da å lese av måleren selv. Måleren gir mulighet for å bli plusskunde. Det vil si en bolig som produserer strøm, feks via solceller. Disse vil kunne selge strøm inn på nettet. I beredskapssituasjoner vil måleren kunne hjelpe oss å rasjonere strømforbruket. Samt lette arbeidet med å lokalisere feil i nettet. Måleren vil også kunne gi oss informasjon om jordfeil.

Comment From Jonas Ellingsen 

Vi skjønner at trådløse målere er en rasjonell og ikke minst billig løsning for nettselskapene. Ble kablede løsninger vurdert underveis i prosessen? Og var sikkerhet for kunders helse blant kriteriene før valg ble gjort?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  Mange av våre kunder har ikke mulighet for kablet løsning. Ved valg av teknologi ble fiber, radio og mobilkommunikasjon vurdert. Radio ble vurdert som den best egnede teknologien. Ja, målerne er godt innenfor de grenseverdien som er gitt av statens strålevern.

Comment From Jonas Ellingsen 

Siden 2008 har vi hatt en måler av merket Enermet, som fjernavleses en gang i måneden. Kommuniserer denne hele tiden - eller skjer det er kun ved avlesning?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  Den kommuniserer kun ved avlesning.

Comment From Harald Engen 

Hvilke frekvenser bruker de nye målerne når dem sender måleravlesning?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett: 870-875 Mhz

Comment From Stian 

Er det noen nettselskap som ikke skal innføre AMS-målere?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  Nei, forskriften gjelder for alle nettselskap i Norge.

Comment From Harald Engen 

Er ikke dette frekvenser som tidligere ble brukt av mobiltelefoner eller de hakket over?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  Mobiltelefoner bruker blant annet 800 og 900 Mhz. Altså på begge sidene av 870-875 Mhz.

Comment From Kognitiv Dissonans 

Nettselskapene henviser hele tiden til "grenseverdiene" satt av Statens Strålevern. Disse er satt av en privat stiftelse ved navn ICNIRP, er fra 1998, og forholder seg kun til strålingsnivåer som kan gi oppvarmingsskader og forårsake hallusianajoner. Dvs. disse grenseverdiene tar ikke hensyn til det enorme berg av forskning som dokumenterer helseskade under disse grenseverdier, dvs skader forårsaket av ikke-ioniserende stråling. Dette er stråling som ikke produserer vameskader, men som forårsaker DNA mutasjoner, skaper betennelsestilstander som igjen er forløperen til kreft osv. Hva er det slags psykologiske mekanisme som får nettselskapenes direktører og eiere til å se helt bort fra denne type forskning, og ignorere de rapporterte helseskader og risikoer forbundet med ikke-ioniserende stråling?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  Vi forholder oss kun til fagmyndigheten, statens strålevern.

Comment From Stian 

Hva skjer etter 1. Januar 2019 hvis dere fremdeles møter en låst dør og ams-måler ikke er montert?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  NVE vil utarbeide en forskrift som vil fortelle nettselskapene hvordan slike kunder skal håndteres.

Comment From Harald Engen 

Føler jeg må svare Kognitiv Dissonans. WHO har gjennomgått 25000!! studier vedrørende stråling fra elektronikk uten å finne noe som tilsvarer at det er skadelig!

Comment From Harald Engen 

Så dem som sier dem får plager av de nye målerne burde egentlig hatt disse plagene i 10-20 år?

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  De kundene som har hatt fjernavlest måler i årevis og som ikke har hatt problemer, vil ikke få det med de nye målerne.

Comment From Kognitiv Dissonans 

WHOs kreftforskningsavdeling, IARC, klassifiserte i 2011 all mikrobølget stråling som «2B mulig kreftfremkallende for mennesker»

Trollfjord Nett / Vesterålskraft Nett:  Nordiske strålevernmyndigheter har gått gjennom den samlede vitenskapelige forskningen som foreligger på området, og konklusjonen er at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å si at strålingen rundt mobiltelefoner eller annet sendeutstyr gir helseskader.

Live Blog Nettmøte om automatiske strømmålere