Det er blitt færre lus per oppdrettsfisk, men smitten på villfisk er stadig stor. Og dessuten kan det se ut som nye behandlingsformer får fisken til å lide. (arkivfoto)
Det er blitt færre lus per oppdrettsfisk, men smitten på villfisk er stadig stor. Og dessuten kan det se ut som nye behandlingsformer får fisken til å lide. (arkivfoto)

Mener nye lusemetoder plager fisken

Da oppdretterne gikk til kamp mot lakselusa, kan de ha skapt panikk og større dødelighet hos fisken.

– Strengere lusekrav har riktignok ført til lavere lusenivåer i merdene, men i fjordene og elvene rundt er smitteproblemet fortsatt betydelig, bemerker rapporten «Grønn vekst i blå næring», som er utarbeidet av tre forskere ved Fridtjof Nansens institutt i Bergen.

Dessuten mener forskerne at lusekravene har ført til mye tøffere behandling av fisken, med hyppigere avlusninger og økt dødelighet.

– Avlusingen kan påføre fisken stor skade og gir betydelig økt dødelighetsrisiko både under og etter avlusning, skriver forskerne, som viser at flere avlusinger og økt dødelighet hos fisken tilsynelatende følges ad.

Mens det er blitt mindre bruk av kjemikalier til avlusing de siste årene, bruker man mer behandling med såkalte mekaniske midler, som varmt vann. Man viser til nye studier som forteller at det fører til både stress, panikk og tydelig smerteatferd hos fisken.

– Det hjelper i alle fall lite å drive «lusefri» oppdrett, hvis fiskens vé og vel samtidig er under enhver kritikk, heter det i rapporten, som viser til at Mattilsynet advarer

mot utviklingen, og mener mange av de nyere mekaniske avlusningsmetodene ikke ble godt nok testet ut før de ble tatt i bruk, nærmest «i desperasjon».

Også for rømmingsproblemet er bildet todelt ifølge forskerne: Den langsiktige trenden er positiv, men de mener at mørketallene kan være store, og de peker på at det siste året har utviklinga også gått feil vei.