Kjell-Are Johansen stemte på sitt eget parti likevel, etter nye signaler om Andøya flystasjon.
Kjell-Are Johansen stemte på sitt eget parti likevel, etter nye signaler om Andøya flystasjon. Foto: Tor Johannes Jensen

Nettselskap-sjefene går sammen ut: – Du kan være trygg på de nye målerne

– De nye strømmålerne er trygge, både for personvern og stråling. Vi informerer gjerne dem som er usikre, sier direktørene for alle de tre nettselskapene i Vesterålen – Vesterålskraft Nett, Trollfjord Nett og Andøy Energi.

De siste par ukene har særlig Trollfjord Nett, men også de to andre nettselskapene i Vesterålen fått flere henvendelser om det pågående arbeidet med å skifte ut dagen strømmålere til såkalte «smarte» målere, eller AMS. Bladet Vesterålen har fortalt om kunder som ikke vil ha de nye målerne, og til uka er det et folkemøte om temaet på Melbu, arrangert av motstandere av utskiftningen.

Over 50 søknader

Trollfjord Nett er såvidt igang med utskiftingen og har fått litt over 50 søknader om det som heter «midlertidig» utsettelse. Andøy Energi har allerede skiftet ut nesten 3.100 av totalt 3.400 målere og har hatt tre eller fire søknader. Av dem er halvparten innfridd.

– Men vi har fått noen spørsmål som er handtert av kundeveilederne våre, tilføyer administrerende direktør i selskapet, Kjell Are Johansen.

Hos Vesterålskraft Nett starter selve utskiftingen av målerne i månedsskiftet oktober-november. Selskapet har fått to skriftlige søknader fra kunder som ikke vil ha de nye målerne, men har også hatt en god del telefoner og besøk.

– Særlig fra eldre som har lest om det og er bekymret for mulig overvåkning, forteller Karen Sofie Nicolaysen i selskapet.

– Må følge forskriften

Nå går de tre nettselskapene i Vesterålen sammen ut i Bladet Vesterålen for å svare på spørsmål som er kommet opp rundt de nye AMS-målerne. De sier at målerne er trygge, både for personvern og stråling.

– Dette er felles for alle. Vi synes det er greit å stille oss sammen fram for hugg, sier administrerende direktør i Trollfjord Nett, Barry Larsen. Han understreker at de ikke kan velge å la være å skifte ut målerne.

– Vi har fått en forskrift fra overordnet myndighet, som vi må følge, sier han.

De fleste har fjernmåler allerede

Ifølge de tre nettselskapene har omtrent 86 prosent av alle nettkundene i Vesterålen allerede har hatt fjernavleste målere i flere år. Det gjelder alle kundene hos Vesterålskraft siden 2004. I Andøy fikk 80 prosent av kundene fjernavleste målere i løpet av perioden fra 2003 til 1025, og over halvparten av nettkundene hos Trollfjord har hatt slike målere siden 2007.

– De nye målerne er ikke veldig forskjellige fra disse. Men vi har ikke hatt én henvendelse om de folk bruker i dag, sier Larsen. Både dagens fjernavleste målere og de nye sender data med radioteknologi. For større kunder er det hyppig avlesing allerede i dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Forskjellene

– Forskjellene er at de nye handterer plusskunder – altså kunder som produserer egen strøm for eksempel med solceller og vil selge overskuddet inn i nettet. Desuten vil de nye målerne kunne fjernstenges, og de vil gjøre det mulig å redusere effektuttak, for eksempel i en beredskapssituasjon, i stedet for at vi må koble ut hele linjer, slik vi gjør i dag. Redusert effektuttak er styrt av Statnett, ikke av oss, sier Pettersen. De nye målerne vil dessuten kunne måle forbruket med så korte intervall som et kvarter.

Signaler

– Målerne deres sender signaler langt hyppigere enn den én gang i timen – eller på sikt en gang i kvarteret – som de skal avleses. Det er snarere hvert sekund med Aidon-målerne til Trollfjord Kraft og Andøy Energi. Er ikke det unødvendig?

– Det er snakk om et såkalt ping. Det varer et millisekund, og er et kort signal for å være til stede i nettverket, svarer Anniken Liland Fredriksen, som er prosjektleder for AMS-innføringa i Hadsel.

– Datamengden er så liten at signalene fra telefonen din er mange ganger større. Men en gang i timen sendes det data om forbruket, tilføyer Halvard Pettersen.

– Og da er signalet på størrelse med en sms, understreker Barry Larsen.

– Ikke høyere regning

De avviser at de nye målerne gir høyere strømregninger, og viser til at 86 prosent av kundene har elektroniske målere fra før som har registrert reellt forbruk.

– Målerne er dessuten testet og godkjent av Justervesenet. Målere på strømnettet er underlagt et strengt testregime, sier Larsen.

De legger ikke skjul på at det koster penger – for alle strømkunder i landet.

– Det koster, og det er kundene som betaler. Det utgjør rundt 300 kroner ekstra per år i gjennomsnitt for alle, forteller Trollfjord-sjefen, mens Halvard Pettersen gjør det klart at nettselskapene ikke tjener penger på det.

– Det har vi ikke lov til, som monopolister, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bare data til faktura

De bedyrer at kundene ikke trenger å være bekymret for datasikkerheten.

– Vi innhenger målerverdier for å avregne og sende til kraftleverandøren, som sender ut faktura. Faren er ikke større enn faren for at noen tar seg ulovlig inn i nettbanken din, forsikrer Barry Larsen.

– Vi verken kan eller vil bruke kundeinformasjon til markedsmessige tiltak, sier Halvard Pettersen.

Vil ikke selge data

– Det er slik reglene er nå. Men de kan vel endres etter at folk har fått måleren i hus?

– Det er en politisk diskusjon i så fall. Det kan ikke vi mene noe om. Men enhver kommersialisering av vår virksomhet som monopolist er en fremmed tanke. Vi er pålagt å opptre nøytralt i forhold til alle, og det er storsamfunnets måte å handtere en monopolsituasjon på, svarer Pettersen.

– Vi ville synes det var problematisk å selge kundedata videre, om vi så hadde fått lov, legger Larsen til.

Trollfjord-direktøren sier til Bladet Vesterålen at man ikke har mulighet til å finne ut hva slags apparater folk bruker i huset.

– Det er data vi ikke har behov for og ikke kan hente ut. De nye målerne har ikke inkludert utstyr som kan fortelle noe annet enn strømforbruket time for time – eller hvert kvarter på sikt, sier han.

Kunden kan si nei

– Vi har ikke til hensikt å overvåke noen. Informasjonen vi får, vil være den samme som den har vært i mange år allerede, sier Johansen.

Samtidig peker Halvard Pettersen på at det er opp til kundene hvordan de bruker teknologien i de nye målerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er som når man kjøper PC. Man kan ta ut nettverkskortet og bare bruke den med programmene som følger med, eller man kan koble den til nettet. Eller som når jeg laster ned en app til telefonen – jeg må innrømme at jeg ikke er så flink til å lese alle vilkårene opp og ned før jeg godtar dem. Men det er mitt valg, understreker Pettersen.

– Det vil alltid være kundens aktive valg å dele informasjon. Om man ikke vil, er det enkelt å si nei til tjenester som blir tilbudt, framholder Kjell Are Johansen i Andøy Energi.

Fordeler

Direktørene for de tre nettselskapene framholder at teknologien gir kundene nye fordeler:

– Man slipper å lese av strømmen. Vi kan oppdage strømbrudd tidligere. Og kunder som er opptatt av teknologi kan velge å utnytte nye muligheter om de vil. Disse målerne vil være viktige i såkalte «smart-hjem», framholder Larsen.

De tre direktørene understreker at de ikke har lov til å hente annen informasjon fra målerne enn det de må ha for å kunne fakturere kundene.

– Stråling under grensa

De finner også grunn til å avdramatisere spørsmålet om stråling.

– Målerne ligger langt under grenseverdiene Statens Strålevern har satt og tilfredsstiller alle offentlige krav. Statens Strålevern sier at strålinga fra målerne er lav og kortvarig. Og den er jo heller ikke i lomma di, men i en del av huset der du ikke oppholder deg hele tida. Det er ikke i nærheten av det du får fra en mobiltelefon, sier Barry Larsen.

– Kunder som er el-sensitive må søke om midlertidig utsettelse fra AMS-måler og ha legeerklæring. Dette skal vi handtere på en felles måte i Vesterålen, legger han til.

De understreker at det ikke er snakk om fritak, men om «midlertidig utsettelse» til 2019. Hva som eventuelt skjer etter det, er ikke avklart.

– Vurderer dere grenseverdiene fra Statens Strålevern som tilstrekkelige til å være sikre mot helseplager?

– Vi forholder oss til statlige aktører. Vi har ikke egen kompetanse til å bestride eller stille spørsmål ved fagmyndighetenes vurderinger.

– Ikke restriktive

I desember i fjor oppfordret NVE nettselskapene å ikke være restriktive når noen ber om å slippe den nye strømmåleren.

«Det innebærer at nettselskap bør kunne gi midlertidig fritak for de kunder som av ulike årsaker måtte motsette seg eller ikke ønsker bytte til AMS-måler», het det i et brev som gikk ut til alle nettselskapene i landet.

– Hvordan praktiserer dere oppfordringen om å ikke være restriktive?

– I utgangspunktet anbefaler vi legeerklæring. Om man ikke har legeerklæring, men likevel motsetter seg ny strømmåler, sier NVE altså at vi ikke skal være restriktive, kommenterer Kjell Are Johansen.

De viser til at de vil gi individuell behandling til søkere, men vil samordne det så folk i hele Vesterålen opplever lik behandling.

– Vi må ha skriftlig søknad og en begrunnelse som holder vann, konkluderer Barry Larsen.

Kan ikke stenge strømmen

– Hvis en kunde fortsatt setter seg på bakbeina etter en individuell dialog, hva gjør dere da? Kan dere stenge strømmen eller ta dere inn med politi-bistand?

– Vi har ingen beredskapstropper, spøker Halvard Pettersen og tilføyer:

– Politi og stengt strøm er ikke i verktøykassa vår. Vi har ikke hjemmel til å stenge strømmen. Men både nettkunde og nettleverandør har rettigheter i en avtale. Kunden kan ikke kreve å være tilsluttet el-nettverk og frita seg fra måling av forbruket.

– Kunden må eventuelt lese av strømforbruket selv – forutsatt en midlertidig utsettelse fra kravet om AMS, legger Karen Sofie Nicolaysen fra Vesterålskraft Nett til.

Ikke endret kundeavtalen

– Har dere forandret på kundeavtalen for å kunne installere målerne?

– Nei. Kundeavtalene er ikke forandret som følge av AMS-saka. Når man blir kunde hos noen av oss, får man et brev med henvisning til kundeavtalen. Den er ikke endret på mange år, men alle kunder fikk beskjed ved siste endring, sier Karen Sofie Nicolaysen, som opplyser at alle nettselskapene bruker en standard-avtale, som sist ble endret i 2002.

– Da var også forbrukerrepresentanter med på å utforme avtalen, påpeker Kjell Are Johansen.

Ikke invitert

– Har dere fått invitasjon til folkemøtet på Melbu til uka? Trollfjord Nett skulle i hvert fall være invitert, ifølge arrangørene.

– Nei, svarer alle.

– Om vi skulle få invitasjon, stiller vi uansett ikke. Når vi blir omtalt av medarrangører på Facebook som «korrupt», «inkompetent» og «prostituert», er det på et nivå vi ikke vil være, sier Barry Larsen.

– Det er viktig at kundene får informasjon. Vi stiller gjerne opp på en arena der vi får informere og flagge vårt syn. Men det må være innenfor ei ramme der det er balanse, mener Halvard Pettersen.

– Skulle vi bli invitert, vil vi vurdere det. Men et informasjonsmøte må foregå på en måte der vi har mulighet til å diskutere saklig og det ikke blir kastet fram beskyldninger, tilføyer Kjell Are Johansen.

– Vi må få formidle vårt budskap uten å bli gjenstand for karakteristikker som ikke hører heime i det offentlige rom. Informasjonen må legges opp på en måte som gagner den som er usikker og ønsker kunnskap. Så får kundene gjøre seg opp en mening om hva de stoler på, sier Pettersen.

HADSEL: Jonas Ellingsen, som representerer arrangørene bak folkemøtet om AMS-målerne på Melbu til uka, bekrefter at invitasjonen til Trollfjord Nett ikke var sendt per tirsdag formiddag.

– Tida går fort. Men det er bare formalia å sende en henvendelse. De vil bli invitert, og det vil også politikere, som representerer eieren av Trollfjord Nett, sier han til Bladet Vesterålen.

Samtidig opplyser han at han har fjernet et innlegg fra Facebooksida til arrangementet:

– Det lå et dokument på sida til arrangementet, med ei innledning der det kom fram personlige, politiske synspunkt som er helt utenfor tema for møtet. Det skulle ikke vært der, og er fjernet. Folkemøtet vil handle om helse og mulige helseskader knyttet til disse målerne. Foredragsholderen som er innleid har ingen politiske synspunkter knyttet til temaet, understreker Ellingsen.

Melbu og omegn lokalutvalg samarbeider med arrangørene av møtet.