Nordlaks Oppdrett AS får en ny, grønn konsesjon i Troms.
Nordlaks Oppdrett AS får en ny, grønn konsesjon i Troms. Foto: Tor Johannes Jensen

Nordlaks får forskningstillatelser

Nordlaks får nye oppdrettskonsesjoner for å forske på hvordan fisken kan fôres best mulig gjennom årstidene.

Nordlaks Oppdrett AS får tre forskningskonsesjoner for lakseoppdrett i samarbeid med Nofima, det næringsrettede forskningsinstituttet som driver forskning og utvikling for akvakultur, fiskerinæring og matindustri. Det skriver nettavisaIntrafish (krever abonnement).

Konsesjonene skal bidra til et forskningsprosjekt der målet er å utvikle et nytt fôringsregime relatert til årstidene. Det skal gi bedre fiskevelferd, redusere dødelighet, gi økt utbytte og kortere tid for laksen i sjøen.

Nofima skal samarbeide med Nordlaks Oppdrett i nord, Lerøy Midt i Midt-Norge og Blom Fiskeoppdrett i sør.

Forskningsprosjektet søkte om 12 konsesjoner for en tiårsperiode til å begynne med, men fikk tildelt seks. Etter en klage har man nå fått ni tillatelser for en periode på fire år.

Først fikk de tildelt seks tillatelser fra Fiskeridirektoratet, men en klage til Nærings- og Fiskeridepartementet ga tre ekstra.