Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap) og fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) med fv82 i bakgrunnen.
Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap) og fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) med fv82 i bakgrunnen. Foto: Sverre Idar Lakså

Vei-penger til Sortland-Holmen

SORTLAND: Fylkesrådet legger opp til å gi 120 millioner kroner til strekninga Sortland-Holmen på fylkesvei 82 i regional transportplan. – Alt er ferdig regulert, så det er bare anbudsrunden som gjenstår før spaden kan settes i jorda, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Neste fredag skal regional transportplan legges fram, men allerede nå kan fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) røpe at det er satt av 120 millioner kroner til oppgradering av strekninga Sortland-Holmen på fylkesvei 82.

– Gjennom strukturelle endringer i både skole- og samferdselssektoren, samt at vi effektiviserer på den administrative sida i organisasjonen, så har vi klart å få en milliard kroner ekstra til rådighet, kunne fylkesrådsleder Tomas Norvoll fortelle da han besøkte Holmøy Maritime på Finnbogneset torsdag.

– Det er ei kjensgjerning at det må gjøres mye med fylkesveinettet i fylket, og allerede nå kan vi røpe at det kommer 120 millioner kroner til strekninga fra brukrysset på Strand, og til punktet der det pågående prosjektet Holmen-Maurnes starter, fortalte Norvoll.

Ferdig regulert

Han sier at takket være innsatsen som er gjort fra Sortland kommunes side når det kommer til regulering av veien, så kan arbeidet omtrent starte umiddelbart etter saka har gått sin gang gjennom fylkestinget i juni.

– Alt på denne strekninga er ferdig regulert, så vi kan gå igang med anbudsrunden straks etter saka er vedtatt i fylkestinget. Det betyr at det ikke vil ta lang tid før spaden kan settes i jorda på dette prosjektet.

Oppgraderinga innebærer at det på hele strekninga fra Sortlandbrua til Kvalsaukbrua vil bli gang- og sykkelvei, samt at veien blir forsterket og utvidet. Kvalsaukbrua har idag fortau på begge sider, og den blir stående slik den er.

Stor aktivitet

Det er en betydelig næringsaktivitet i Vesterålen, og denne strekninga vil gjøre uttransport av råvarer fra både Holmøys anlegg og den kommende Calanus-fabrikken enklere i framtida. I tillegg er det nok ei delstrekning på fv82 Sortland-Risøyhamn som blir oppgradert, sier Norvoll.

Han mener at med en skikkelig vei og ikke minst en skikkelig gang- og sykkelvei, så kan bygdene Holmen, Hognfjord og Maurnes gå fra å være bygder til å bli bydeler.

– Med en skikkelig vei som forbinder dem med resten av byen, så er ikke disse bygdene lengre unna enn at de lett kan bli bydeler, sier Norvoll.

Han sier strekninga er viktig både for næringsliv og beboere.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi er jo i stor grad et eksportfylke, og da må vi legge til rette for at eksporten skal gå så bra som mulig. Denne strekninga er viktig både for næringslivet her i Holmen, men også for næringslivet på Andøya, sier Norvoll.

Noe mer til fv82 kan han ikke love i denne omgang.

– Det er jo fire parseller fram til Risøyhamn som gjenstår, men det er dette vi får til i denne omgangen.

– Sortlandsbrua gjenstår

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap) er glad for at det kommer midler til denne strekninga, og sier at arbeidet fortsetter for å få staten med på å bygge gang- og sykkelvei over Sortlandsbrua.

– Vi er utrolig glade for at det kommer penger til denne strekninga også, det arbeidet har pågått siden jeg selv var fylkesråd for samferdsel, sier Bjørkmo.

Hun legger til at Sortlandsbrua likevel vil være en barriere all den tid det kun er smale fortau over brua, og ikke eget gang- og sykkelveifelt.

– Men det må vi ta med staten og regjeringa, siden det er riksvei og ikke fylkesvei, sier Bjørkmo.

Omstrukturering og effektivisering

Den ekstra milliarden som er satt av til fylkesveiene har fylkesrådet fått hand om ved å omstrukturere og effektivisere i hele virksomheten.

– Det har vært mye arbeid, men etter skole og samferdsel er det vei som gjelder for fylkeskommunen. Vi har gjort ei større strukturendring i både skolesektoren og i samferdselssektoren. I tillegg effektiviserer vi i administrasjonen i fylkeskommunen, slik at vi sitter igjen med en milliard ekstra til veiene. Det er viktig å understreke at på skolesektoren har vi gjort de endringene vi skal, så det kommer ingen nye runder med skole, nå er det vei som gjelder, sier Norvoll.

– Vi er et eksportfylke, og da gjelder det at veinettet er av en slik art at varene får komme seg ut til kjøperne fortest mulig. Fiskeri- og havbruksnæringa er i vekst, og det må legges til rette for fortsatt vekst, og det er det vi gjør ved at vi satser så tungt blant annet her i Sortland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Norvoll utelukker ikke at det kan komme flere hyggelige overraskelser for Vesterålen sin del.

– En stor del av fylkesveinettet i Nordland ligger i Vesterålen. Utenom riksveien inn til Sortland er resten fylkesveier, da er det klart vi må satse her. Vi er allerede inne med penger på strekninga til Myre, og det skal gjøres noe med veien fra Andenes til Bleik, sier Norvoll.

– Det er spennende, kommunen har lagt til rette for økt aktivitet her i Holmen, og vi vet ikke enden på det. Snart står en ny fabrikk fra Calanus klar, og med skikkelig veiforbindelse vil dette næringsområdet bare bli enda mer attraktivt, vi er veldig fornøyd, sier Tove Mette Bjørkmo.