Kveldens første leveranse er i hus. Magnus Johansen og Hans-Eirik Olsen behandler skreien på Andenes fiskemottak.
Kveldens første leveranse er i hus. Magnus Johansen og Hans-Eirik Olsen behandler skreien på Andenes fiskemottak. Foto: Martin Kristiansen

Fiskerflukten er over

Flukten fra fiskerinæringa stopper opp i Vesterålen. Øksnes og Sortland fikk til og med flere yrkesfiskere i fjor.

Reduksjonen i antall fiskere har pågått i hele etterkrigstida. Da fiskeflåten ble strukturert og det ble mulig å slå sammen kvoter på færre båter, skjøt frafallet fart.

De siste ti årene har de fleste kommunene i vårt distrikt mistet over en tredel av yrkesfiskerne sine.

Fiskerflukten stagnerer

Men i fjor stoppet flukten fra fiskaryrket opp i Vesterålen. Den oppdaterte oversikta fra Fiskeridirektoratet viser at det var til sammen 815 yrkesfiskere i Vesterålen, Lødingen og Kvæfjord ved utgangen av 2008.

Det betyr at det ble bare seks færre i yrket i løpet av det siste året her i distriktet. Til sammenligning var det 66 som forlot næringa året før.

Vekst i Øksnes og Sortland

Aller best ser det ut i Øksnes. Her ble det faktisk flere fiskere og flere fiskebåter i fjor. Fiskarmanntallet for Øksnes økte med seks personer, og fiskeflåten hadde en tilvekst på to båter.

Magnus Johansen og Hans-Eirik Olsen behandler skrei på Andenes fiskemottak. (Arkivfoto)
Magnus Johansen og Hans-Eirik Olsen behandler skrei på Andenes fiskemottak. (Arkivfoto) Foto: Martin Kristiansen

Med 295 øksnesværinger som lever av å ro fiske, er det bare Vestvågøy kommune i hele Nordland som har flere yrkesfiskere, med 337.

– Dette er ei forventet utvikling, selv om jeg er litt positivt overrasket også. Det er godt tilrettelagt her, og aktørene som driver her er oppegående, sier Kurt Karlsen i Øksnes fiskarlag.

Også Sortland fikk flere fiskere i året som gikk.

De andre kommunene i distriktet fikk noen færre fiskere. Størst var reduksjonen i fiskarmanntallet i Bø, der 7 av 124 yrkesfiskere ble borte, og i Andøy, der frafallet var på 5 av 176.

Bedre utvikling enn fylket

Nordland hadde 2.651 fiskere for ett år siden, men 82 av dem gikk i land det siste året. Av dem var bare 5 fra vårt distrikt (foruten den ene fra Kvæfjord, som ligger i Troms).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mens Vesterålen har nesten 32 prosent av alle yrkesfiskerne i fylket, utgjorde vesterålingene bare seks prosent av frafallet fra næringa.

Det betyr at Vesterålen har økt sin andel av aktive fiskere i Nordland.

Øksnes best i det lange løp

Skal vi trekke litt lengre linjer og se på utviklinga de siste 10 årene, ser man også at Øksnes og Sortland har stått seg bra. «Bare» 20 prosent av fiskerne i Øksnes har funnet seg noe annet å gjøre de siste 10 årene. Sammenlignet med andre fiskerikommuner er det ikke dramatisk.

I Sortland har antall fiskere vært stabilt, med en liten reduksjon på snaue fire prosent på ti år.

Store reduksjoner

Andøy og Bø har mistet litt over hver tredje yrkesfisker de siste ti årene, mens antall yrkesfiskere i Lødingen er redusert med 26 prosent i det samme tidsrommet.

Hadsel har hatt en reduksjon på over 45 prosent fiskere i Blad B av manntallet, og Kvæfjord har mistet over 60 prosent av de yrkesaktive fiskerne.