Bjørnar Nicolaisen.
Bjørnar Nicolaisen.

Synspunkt | Oksebåsens ettermæle

Et såkalt dialogmøte mellom «Oksebåsen» og fiskerinæringa i Andøy fant sted sist søndag ettermiddag. Agendaen var de nye planene om utskytingsbase mellom Nordmela og Børvågen – kanskje også sør for Bø - på vestersida av Andøya.

Presentasjonen av Andøya Space Centers (ASC) gigantiske planer viste i all hovedsak at vedkommende firma som har utarbeidet planene overhodet ikke tar hensyn til allerede etablerte virksomheter på hav og land. Kvalitetssikring av prosjektet synes å være fraværende.

Det skal for eksempel fyres av like mye flybensin under en enkelt oppskyting som forbruket til en SAS-maskin som flyr fra Tromsø til Oslo, der det aller meste blir brent av nær bakken i de tre-fire første sekundene av en oppskyting – noe som kommer til å forurense nærliggende hav- og landområder enormt. Hver gang. I tillegg kommer en gigantisk varmeutvikling, ulidelig støy og selvfølgelig kraftige rystelser med mulige påfølgende effekter både på hav og land.

Sikkerhetsonene som kreves er svært utvidede i forhold til tidligere aktiviteter og i konflikt med innseilingen til Normela og alle kystnære fiskefelter nord og vest for utskytingsstedet. Nedfall av de ulike trinnene strekker seg nesten helt opp til Grønland med de følger det måtte få for skipstrafikk, fiske og andre aktiviteter også der. Dette kommer i tillegg til testing av Kongsbergs NSM missiler som folk helst bør holde seg innendørs for og hvor eksplosjonene er enorme på østersida av øya. Hva hvis noe en dag skulle gå galt?

Tapte inntekter for næringer tilknyttet fiskeriene skal det ikke kompenseres for. Hva så med naturbasert reiseliv? Hva med konsekvensene for fastboende i områdene rundt? Hvilke konsekvenser kan dette ha for jordbruk og dyrehold? Hva med kjæledyrene som mange har? Hva med fauna og viltlevende arter på vestersida av Andøya? Hva skjer med havmiljøene og fiskeriene som en konsekvens av enorm støy og forurensninger fra aktivitetene. – Og hva med fisken på hjell? På møtet ble intet av dette berørt av konsernsjefen selv om det til og med kan gå ut over hans egen families virksomheter.

Det er ikke småsummer staten skal måtte bidra med for å realisere ASC sine gigantplaner og med påfølgende mindre statlig støtte til andre og mer bærekraftige næringer og prosjekter. Og det er tydelig at konsernsjefen med sin politiske ballast og sine mange styreverv rundt forbi skal bidra til at vårt felleskap skal åpne pengesekken. Igjen.

Da er det nærliggende å tenke på ordningen med stortingspensjoner som vårt fellesskap så rundhåndet hjelper våre tidligere toppolitikere med. Og i den forbindelse er det betimelig å foreslå at konsernsjefen ved ATC heller burde ha nytt sitt otium i solen på en veranda som sikkert kan trenge et strøk maling eller to, istedet for å melke vårt fellesskap for hundrevis av millioner til prosjekter som dette.

Bjørnar Nicolaisen,

kystfisker og andværing